_oupner_320_200
acwsaloon_320_200
adapt_320_200
arthoby_320_200
cd_320_200
euronova_320_200
folk_zije_320_200
liman_320_200
majer_320_200
mulac_320_200
olympia_320_200
osa_320_200
pkslavia_320_200
plzvstupenka_320_200
prejsifestival_320_200
radiosamson_320_200
rancsidlovak_320_200
uberanu_320_200

Těžko bychom na plzeňské hudební scéně hledali kapelu, která je s tímto festivalem ouzčeji spjatá než Alternativa. Obsahujíc dva moderátoří OupnÉru, originélní melodie i textoví a venkoncem rodilé plzeňáky ze vzdálené rusi i mechova, lze říci, že si nese základní know-how festivalu. V repertoáru lze nalézt jak rytmy blížící se irské lidově populární hudbě, tak pomalejší středo-přímořské balady, stejně jako český tramp i folk. Tedy, jak vidno, dělá čest svému jménu Alternativa.
Snad právě proto Vám tato kapela otevře napínavý sobotní program.