_oupner_320_200
acwsaloon_320_200
adapt_320_200
arthoby_320_200
cd_320_200
euronova_320_200
folk_zije_320_200
liman_320_200
majer_320_200
mulac_320_200
olympia_320_200
osa_320_200
pkslavia_320_200
plzvstupenka_320_200
prejsifestival_320_200
radiosamson_320_200
rancsidlovak_320_200
uberanu_320_200

Zájemce o účast v soutěži svojí přihláškou potvrzuje, že bere na vědomí následující soutěžní řád a zavazuje se ho respektovat.
Soutěže se může zúčastnit každý folkový či hudebně příbuzný soubor nebo sólista (dále soutěžící), není-li spřízněn se zástupcem sponzora či není dramaturgem Oupn Ér.

 Soutěžící je povinen dodat informace o sobě, a to tak aby si bylo možné poslechnout jeho produkci (Mp3 v přiměřené kvalitě - nemusí jít o profesionální záznam) na mail kyncl.karel[to zakoucené]seznam.cz Současně tak dává souhlas s využitím těchto dat k jeho prezentaci v soutěži.

Soutěž probíhá ve dvou kolech

V prvním kole budou na webu rádia Samson prezentovány "medajlonky" jednotlivých přihlášených interpretů. Zde bude možné hlasovat pro kteroukoliv přihlášenou formaci. Po ukončení hlasování budou výsledné hlasy sečteny s hlasy Dramaturgů Oupn Ér (počet hlasů Dramaturgů bude roven čtvrtině hlasů z internetu). Pět kapel s nejvyšším počtem hlasů postoupí do finále, které se bude konat v neděli 23.8. 2015, na festivalu Šídlovák Oupn Ér.

Dramaturg soutěže může bez udání důvodu nepřijmout přihlášku od soutěžícího, popřípadě vyloučit soutěžícího ze soutěže.

Nemůže-li neočekávaně nastoupit některý ze soutěžících, je věcí dramaturga, aby rozhodla o řešení situace.

Pořadí soutěžících určuje dramaturg.

Porotu tvoří zástupce spolku Oupn Ér a čtyři sponzoři nebo zástupci sponzorů.

V soutěži je vždy pět cen. Jednu z cen předává dramaturg Oupn Ér a tou je možnost vystoupení v hlavním čase na festivalu Oupn Ér v roce následujícím.

Další čtyři ceny předávají sponzoři a to dle svého vlastního uvážení, každý jednu cenu. Jedna kapela může získat až pět cen, ale taky samozřejmě žádnou. Kromě těchto cen má pořadatel možnost vyhlásit i cenu diváků.

Každý soutěžící hraje pět písní, přičemž celkový čas vystoupení (od první do poslední písně) nesmí přesahovat 25 minut. Seznam soutěžních písní včetně autorů hudby a textu zašle soutěžící nejpozději dva dny před vystoupením mailovou cestou pořadatelské radě na adresu kyncl.karel[to zakoucené]seznam.cz.

Soutěžícího představuje a uvádí speaker, který mj. seznamuje diváky i s pravidly hlasování apod.

Soutěžící by měl mluvit co nejméně, po svém vystoupení zásadně nepřidává a nechodí se děkovat.

Výsledky budou vyhlášeny hned na závěr programu.

Z celé soutěže je pořizován zvukový záznam. Přihláškou do soutěže dává soutěžící souhlas s použitím záznamu pro propagační účely soutěže. Oupn Ér se zároveň zavazuje, že soutěžícímu, který o to projeví při soutěžním vystoupení zájem, dodá dojednaným způsobem záznam jeho vystoupení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o ryze amatérskou soutěž veškeré diety, odlučné, cestovné, honoráře a všechny ostatní skvělé požitky nebudou soutěžícím poskytovány.

Veškeré další problémy a neshody řeší zástupci Oupn Ér dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí.